v InfoSystému
ChemWEB.czchemie
 
Výrobky InfoSystém Kontakt

      Reklama:

   
slohaAkreditované laboratořepridej odkaz Přidej do této sekce
  InfoSystém > Analýzy, laboratorní rozbory > Akreditované laboratoře

  Hledat jen v této sekci (včetně podsekcí)   


  Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

Chemické, mikrobiologické a biologické rozbory pitných a povrchových vod, chemické rozbory odpadních vod.

 
  1. JVS a.s.  

Odběr vzorků pitných a odpadních vod. Chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy pitných, surových a odpadních vod.

 
  ABEGU, a.s.  

Zkoušky elektromagnetické kompatibility a kabelů.

 
  ACTHERM, spol. s r.o.  

Chemické analýzy a vzorkování vod pitných, povrchových, odpadních; odpadů, kalů a jejich vodných výluhů.

 
  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky  

Chemický a mikrobiologický rozbor půd, chemické a mikrobiologické rozbory pitných a povrchových vod.

 
  Agromléko, a.s.  

Chemické analýzy a mikrobiologické zkoušky syrového mléka.

 
  AL INVEST Břidličná, a.s.  

Chemické analýzy pitných, povrchových, odpadních a bazénových vod, kalů, zemin, výluhů, hliníkových slitin, hliníkových fólií a pevných materiálů různých matric.

 
  ANALAB PRAHA spol. s r.o. zkušební laboratoř č.108  

Provádění chemických analýz včetně zkoušení; poradenské a konzultační služby v oboru potravinářské chemie.

 
  Analytické laboratoře Plzeň s.r.o.  

Chemické, mikrobiologické, sérologické a virologické rozbory vod, půd, odpadů, potravin, krmiv, premixů a aktivních látek pro výrobu hromadně vyráběných léčivých přípravků, biologických materiálů, silikátů a kovů.

 
  ANECLAB s.r.o.  

Chemické analýzy vod pitných, povrchových, odpadních; odpadů a jejich výluhů; půd; kalů; olejů; potravin; biologických a rostlinných materiálů.

 
  AQUATEST a.s.  

Chemické, mikrobiologické a radiologické analýzy všech druhů vod a výluhů, zemin, odpadů, půdního vzduchu, biologického materiálu a dalších složek životního prostředí.

 
  AXYS-VARILAB, spol. s r.o.  

Analýza organických látek.

 
  BEL/NOVAMANN International s.r.o.  

Fyzikálně - chemické a mikrobiologické zkoušení vlastností, parametrů kvality a vzorkování odpadů, půd, vod, ropných produktů (paliv, maziv), hnojiv, chemických látek, zemědělských a potravinářských surovin a produktů, zboží krátkodobého užití.

 
  BETOTECH, s.r.o.  

Zkoušky betonu, kameniva, cementu a malt.

 
  BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.  

Fyzikálně-chemické a chemické zkoušky vody pitné, povrchové, odpadní, zemin, kalů, pevných odpadů, ropných produktů, paliv, půdního vzduchu a kompostů včetně surovin na jejich přípravu.

 
  BMT a.s.  

Zkoušky parních sterilizátorů a hodnocení účinnosti sterilizace vlhkým teplem. Zkoušky horkovzdušných sterilizátorů a přístrojů teplotní techniky.

 
  BONATRANS a.s.  

Mechanické zkoušky, metalografické zkoušky a nedestruktivní zkoušky.

 
  BorsodChem MCHZ, s.r.o.  

Provádění zkoušek v oboru analytiky vod, vodních výluhů, zemin, odpadů, kalů, ovzduší a pracovního prostředí.

 
  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  

Chemické, fyzikální a mikrobiologické rozbory pitných, povrchových, odpadních vod a kalů včetně vzorkování.

 
  Cement Hranice, akciová společnost  

Zkoušky betonu a kameniva.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Celkový počet odkazů - 200)

Střechy online
Střechy online


Moravská vína
Moravská vína


Vše o střechách
Vše o střechách(c) 2004 - 2023 ChemWEB.cz
NET21 - webdesign
ChemWEB cz - internetový portál z oblasti chemie