v InfoSystému
ChemWEB.czchemie
 
Výrobky InfoSystém Kontakt

      Reklama:

   
slohaStátní správapridej odkaz Přidej do této sekce
  InfoSystém > Instituce a úřady > Státní správa

  Hledat jen v této sekci (včetně podsekcí)   


  CZECHINVEST  

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

 
  Česká inspekce životního prostředí  

Česká inspekce životního prostředí - oficiální stránky.

 
  Český statistický úřad  

Poskytuje statistické informace o hospodářských, společenských a ekologických jevech a procesech.

 
  Český telekomunikační úřad  

Český telekomunikační úřad byl zřízen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů ke dni 1. červenci 2000, jako samostatný správní úřad v působnosti vlády České republiky pro výkon státní správy.

 
  Komise pro cenné papíry  

Správní úřad pro oblast kapitálového trhu.

 
  Ministerstvo dopravy  

Všeobecné činnosti veřejné správy. Úsek drah a železniční dopravy, silniční dopravy, financí a ekonomiky, legislativy pro dopravu drážní, vnitrozemskou vodní a námořní.

 
  Municipal.cz  

Doména komunálních informací, přímé odkazy: president a Vláda ČR, Poslanecká sněmovna, Senát, ministerstva, krajské úřady, Praha a její správní obvody, magistráty a okresní města, světové metropole, služby: výroba a správa komunálních webů.

 
  Nejvyšší kontrolní úřad  

NKÚ zejména kontroluje a posuzuje hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona (např. na zdravotní a sociální pojištění) a také plnění příjmových a výdajových položek státního rozpočtu.

 
  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR  

Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky.

 
  Senát Parlamentu ČR  

Senát parlamentu České republiky.

 
  Spravci.statnisprava.cz  

Správci konkursní podstaty, úpadci, konkurzy, likvidace, dražby, databáze správců.

 
  Úřad pro ochranu osobních údajů  

Je nezávislým orgánem, který provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů.

 
  Úřad průmyslového vlastnictví  

Rozhoduje v rámci správního řízení o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky .

 

Střechy online
Střechy online


Vše o střechách
Vše o střechách


Moravská vína
Moravská vína(c) 2004 - 2021 ChemWEB.cz
NET21 - webdesign
ChemWEB cz - internetový portál z oblasti chemie