v InfoSystému
ChemWEB.czchemie
 
Výrobky InfoSystém Kontakt

      Reklama:

   
slohaZákon a právopridej odkaz Přidej do této sekce
  InfoSystém > Zákon a právo

  Hledat jen v této sekci (včetně podsekcí)   

Životní prostředí
Finanční právo
Obchodní právo
Občanské právo
Pracovní a sociální právo
Zákony a vyhlášky


  I-pravo  

Vaše práva na stránkách nevládní organizace mladých právníků: vzory postupů, precedentní kauzy, informace o právu v ČR.

 
  Internetová právní poradna  

Internetová právní poradna v oblasti silničního provozu, svobodného přístupu k informacím, práv pacientů, oprávnění policie a ochrany spotřebitele.

 
  REACH - Chemické látky  

Nová chemická legislativa REACH (Registrace, Evaluace a Autorizace CHemických látek), kterou vydala Evropská unie, aby se v EU používaly pouze chemické látky se známými vlastnostmi způsobem, který nepoškozuje životní prostředí a zdraví člověka.

 
  Sbírka zákonů  

Průběžně aktualizované plné znění na stránce Ministerstva vnitra.

 
  Sbírka zákonů ČR  

Texty zákoníku práce, trestního zákona, obchodního i občanského zákoníku a dalších 7000 vyhlášek a předpisů ze Sbírky zákonů. Právní informační databáze včetně fulltextové vyhledávání.

 
  Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě  

Publikace Evropské regionální úřadovny Světové zdravotnické organizace (Air Quality Guidelines for Europe).

 
  Zákon č. 123/1998  

Sb. o právu na informace o životním prostředí. Účinnost tohoto zákona nastala 1. července 1998.

 
  Zákony  

Zákony a právní předpisy, zejména správní právo - životní prostředí, informatika a sdělovací prostředky.

 

Moravská vína
Moravská vína


Vše o střechách
Vše o střechách


Střechy online
Střechy online(c) 2004 - 2023 ChemWEB.cz
NET21 - webdesign
ChemWEB cz - internetový portál z oblasti chemie